Security is a moving target.

Security is a moving target.

Disrupting Nation State Hackers

Cyber security beeld

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van de Nederlandse overheid brengt - in samenwerking met de AIVD, MIVD, KLPD, Wetenschappelijke instituten en een aantal private partijen - elk jaar een rapport uit over het cyber security landschap. Het rapport geeft een duidelijk beeld over de huidige cyber security status binnen Nederland.

Voor uw gemak hebben we tevens een mirror opgenomen van de rapporten (bestanden zijn in pdf formaat).

Overzicht van de meest recente trendrapporten

https://www.ncsc.nl/actueel/Cybersecuritybeeld+Nederland

2015

Begeleidende tekst van het NCSC en extra bestanden. https://www.ncsc.nl/actueel/Cybersecuritybeeld+Nederland/cybersecuritybeeld-nederland-5.html

Mirror kernrapport: 2015

2014

Begeleidende tekst van het NCSC en extra bestanden. https://www.ncsc.nl/actueel/Cybersecuritybeeld+Nederland/cybersecuritybeeld-nederland-4.html

Mirror kernrapport: 2014

2013

Begeleidende tekst van het NCSC en extra bestanden. https://www.ncsc.nl/actueel/Cybersecuritybeeld+Nederland/cybersecuritybeeld-nederland-3.html

Mirror kernrapport: 2013 (1e druk) & 2013 (2e druk)

2012

Begeleidende tekst van het NCSC en extra bestanden. https://www.ncsc.nl/actueel/Cybersecuritybeeld+Nederland/cybersecuritybeeld-nederland.html

Mirror kernrapport: 2012

2011

Begeleidende tekst van het NCSC en extra bestanden. https://www.ncsc.nl/actueel/Cybersecuritybeeld+Nederland/cyber-security-beeld-nederland.html

Mirror kernrapport: 2011

2010

Mirror kernrapport: 2010

2009

Mirror kernrapport: 2009

2008

Mirror kernrapport: 2008

2007

Mirror kernrapport: 2007


Cyberalerts

Binnenkort kunt u hier verschillende cyberalerts vinden. We zullen ons eerst focussen op het uitbreiden van alerts die betrekking hebben op cyber security. In een later stadium worden daar andere nuttige alerts aan toegevoegd.

Voor nu zou u gebruik kunnen maken van één of meerdere bronnen uit de onderstaande lijst.

Het ENISA is een centrale organisatie van de EU voor "network and information security". Zij verstrekken veel nuttige informatie rondom cybersecurity.

Juridisch kader cyber security

De Tweede Kamer heeft ... de Minister van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over het juridisch instrumentarium dat de Rijksoverheid met betrekking tot cyber security ter beschikking staat. ... Dit document is daarvan het resultaat.
Juridisch kader cyber security (2011)